Ing. Rudolf Mrzena

Doctoral thesis

Integrované systémy veřejné osobní dopravy a jejich vliv na životní prostředí

Integrated Systems of Public Transport and their Impact on the Environment
Anotácia:
Disertační práce řeší problematiku vlivu integrovaných dopravních systémů na okolí ve vztahu k udržitelnému rozvoji dopravy a jejich přínosu ke zlepšení stavu životního prostředí v dané lokalitě. Problematika je řešena pomocí určování a vyhodnocování přínosů a negativ jednotlivých dopravních oborů s využitím technicko-technologických poznatků z oblasti působení uvažovaných dopravních oborů na okolí …viac
Abstract:
The dissertation is focused on environmental impact of integrated systems of public transport in relation to sustainable transport development and theirs contributions to the state of the environment and transport in a given locality. Problem is solved by identifying and evaluating the benefits and negatives of transport modes using technical-technological knowledge of the impact of transport on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrzena, Rudolf. Integrované systémy veřejné osobní dopravy a jejich vliv na životní prostředí. Pardubice, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Doctoral programme / odbor:
Technique and Technology in Transport and Communications / Technology and Management in Transport and Telecommunications: Technology