Ing. Rudolf Mrzena

Disertační práce

Integrované systémy veřejné osobní dopravy a jejich vliv na životní prostředí

Integrated Systems of Public Transport and their Impact on the Environment
Anotace:
Disertační práce řeší problematiku vlivu integrovaných dopravních systémů na okolí ve vztahu k udržitelnému rozvoji dopravy a jejich přínosu ke zlepšení stavu životního prostředí v dané lokalitě. Problematika je řešena pomocí určování a vyhodnocování přínosů a negativ jednotlivých dopravních oborů s využitím technicko-technologických poznatků z oblasti působení uvažovaných dopravních oborů na okolí …více
Abstract:
The dissertation is focused on environmental impact of integrated systems of public transport in relation to sustainable transport development and theirs contributions to the state of the environment and transport in a given locality. Problem is solved by identifying and evaluating the benefits and negatives of transport modes using technical-technological knowledge of the impact of transport on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrzena, Rudolf. Integrované systémy veřejné osobní dopravy a jejich vliv na životní prostředí. Pardubice, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doktorský studijní program / obor:
Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie