Daniel Mužík

Diplomová práce

Modelování kreditního rizika a možné inovace

Credit Risk Modeling and Possible Innovations
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast scoringových modelů. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje obecnému kontextu monitorování kreditního rizika – definici defaultu, kvantifikaci ztrát, vymezení ratingu oproti scoringu a otázkám souvisejícím s tvorbou scoringových modelů. Druhá část představuje vybrané scoringové techniky a princip jejich fungování. Do hlubšího pohledu jsou rozvedeny …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the area of scoring models. The work is divided into three parts. The first part deals with the general context of credit risk monitoring - definition of defaults, quantification of losses, definition of rating against scoring and issues related to scoring modeling. The second part presents the selected scoring techniques and the principle of their functioning. In deeper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Vojtěch Fučík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72092