Theses 

Zdravý životní styl versus sedavé zaměstnání – Bc. Tomáš Majda

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Majda

Master's thesis

Zdravý životní styl versus sedavé zaměstnání

Healthy life style v. sedentary professions

Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá zdravým životním stylem versus sedavé zaměstnání. Hlavním cílem práce je analyzovat zdravý životní styl u zaměstnanců v olomoucké firmě Správa nemovitostí Olomouc, a. s. Práce se věnuje obecným pojmům pohyb a pohybová aktivita a na základě dostupných materiálů charakterizuje zdravý životní styl. V další části diplomové práce se zabýváme rozborem stravy a dostatkem pohybu v závislosti se sedavým způsobem života. Ve výsledcích práce uvádíme výsledky dotazníkového šetření a následně analyzujeme jejich výsledky. V závěrečné fázi jsou navrženy možné aktualizované podměty pro zaměstnavatele, které mohou vést zaměstnance firmy ke zdravému životnímu stylu. Práce může posloužit jako podklad pro zaměstnavatele k vytvoření a zavedení nových benefitů pro zaměstnance.

Abstract: A submitted thesis is concerned with a healthy lifestyle and sedentary work. The main goal of the thesis is to analyse the healthy lifestyle of employees in a company in Olomouc called Správa nemovitosí Olomouc, a. s. The thesis is about general definiton as movement and physical activity. Based on available information the thesis is characterizing the healthy lifestyle. The next part of the thesis is concerned with food analysis and a sufficiency of physical activity according to the sedentary lifestyle. We show data of an answer sheet and also we analyze the results of the mentioned answer sheet in the part of the thesis which is focussed on the outcomes. In the last part of the thesis are suggested all possible subjects for employers which can lead to the healthy lifestyle of employees. The thesis can be used as a basic document for employers to create and implement new benefits for employees.

Keywords: životní styl, sedavé zaměstnání, pohyb, pohybová aktivita, healthy lifestyle, sedentary work, movement, physical activity

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Reader: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 09:44, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz