Bc. Tomáš Majda

Master's thesis

Zdravý životní styl versus sedavé zaměstnání

Healthy life style v. sedentary professions
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zdravým životním stylem versus sedavé zaměstnání. Hlavním cílem práce je analyzovat zdravý životní styl u zaměstnanců v olomoucké firmě Správa nemovitostí Olomouc, a. s. Práce se věnuje obecným pojmům pohyb a pohybová aktivita a na základě dostupných materiálů charakterizuje zdravý životní styl. V další části diplomové práce se zabýváme rozborem stravy a dostatkem …viac
Abstract:
A submitted thesis is concerned with a healthy lifestyle and sedentary work. The main goal of the thesis is to analyse the healthy lifestyle of employees in a company in Olomouc called Správa nemovitosí Olomouc, a. s. The thesis is about general definiton as movement and physical activity. Based on available information the thesis is characterizing the healthy lifestyle. The next part of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií