Martin Vlček

Bakalářská práce

Bezbariérové úpravy v Šumperku

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vstupů do budov občanské vybavenosti ve městě Šumperk, které se nachází na jedné trase. Na základě této analýzy jsou navrhnuty konkrétní bezbariérové úpravy pro zlepšení současné situace.
Abstract:
This bachelor thesis is focus on current state of building entrances of civil amenities in Sumperk, which are located on the same route. Based on this analysis author suggested barier free adjustments to improve current state.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlček, Martin. Bezbariérové úpravy v Šumperku. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera