Kateřina Mejsnarová

Bakalářská práce

Schopnost vyhasínání luminiscence fotoluminiscenčních šicích nití

Ability to extinguish the luminescence of photoluminescent sewing threads
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s viditelností chodců či jiných účastníků silničního provozu. Rešeršní část seznamuje s nejrůznějšími druhy zviditelňovacích prvků, které může chodec pro svou viditelnost použít. Teoretická část se dále zabývá aktuálními fotoluminiscenčními prvky, zejména fotoluminiscenčními nitěmi. Experimentální část pojednává o vyšívacích fosforeskujících nitích …více
Abstract:
This bachelor thesis topic is Ability to extinguish the luminescence of photoluminescent sewing threads deals with issues related to the visibility of pedestrians or other road users.The search area familiarises itself with all kinds of visibility features that a pedestrian can use for his visibility. The theoretical section further deals with current photoluminescent elements, in particular photoluminescent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Katarína Zelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mejsnarová, Kateřina. Schopnost vyhasínání luminiscence fotoluminiscenčních šicích nití. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní