Bc. Valeriia Paranicheva

Bachelor's thesis

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and technical analysis on the stock market
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je fundamentální a technická analýza akciového trhu. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se probírají formy a způsoby technické a fundamentální analýzy, jejich výhody a nevýhody. V praktické části byla provedena analýza reálných historických dat akciového trhu s cílem prozkoumat, zda použití technické a fundamentální analýzy povede k nadprůměrným příjmům …more
Abstract:
The topic of this thesis is fundamental and technical analysis of the stock market. The thesis is divided into two parts. The theoretical part discusses forms and methods of technical and fundamental analysis, their advantages and disadvantages. In the practical part, an analysis of real historical stock market data was made in order to explore whether the use of technical and fundamental analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní