Bc. Pavlína Božková

Bachelor's thesis

Jack Burnham – Software Information Technology: Its New Meaning for Art

Jack Burnham – Software Information Technology: Its New Meaning for Art
Abstract:
Práce je věnována výstavě Software. Information technology: Its new meaning for art (Jewish Museum, New York 1970-1971) a jejímu kurátorovi,umělci a teoretikovi umění, Jackovi Burnhamovi (*1931). Zaměříme se na vztah mezi teoretickými východisky J. Burnhama a jejich uplatněním v kurátorské praxi.
Abstract:
The work is devoted to the exhibition Software. Information Technology:Its New Meaning for Art (Jewish Museum, New York, 1970-1971) and its curator, artist and art theorist, Jack Burnham (* 1931). We will focus on the relationship between the theoretical basis of J. Burnham and its application in curatorial practice.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic