Mgr. Klára Zatloukalová

Diplomová práce

Metodika 3A při analýze spolupráce ve výuce čtení a psaní ve 2. ročníku ZŠ

3A-procedure in analysing students' cooperation in reading and writing instruction in 2nd year of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úrovní kvality spolupráce mezi žáky 2. ročníků základních škol v předmětu čtení a psaní. K analýze této úrovně využívá metodiku 3A. Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá východisky kvality ve vzdělávání, spoluprací, ukotvením výuky čtení a psaní v kurikulárních dokumentech. Je zde rovněž představena samotná metodika 3A – popis jejího vzniku …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the level of quality of pupils´ cooperation in reading and writing instruction in the 2nd year of primary school. For analysis of this level of cooperation the 3A procedure has been used. The thesis has two parts – theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis deals with quality of education, with cooperation and with reading and writing in curriculum. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Češková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta