Mgr. Monika Strečanská

Master's thesis

Leihmutterschaft als Rechtsproblem? Rechtsphilosophische Analyse

Surrogate Mother as a Legal Problem? Philosophical and Legal Analysis
Abstract:
The thesis deals with the issue of surrogate motherhood regarding the philosophic-juridical aspect. It analyzes the surrogate motherhood on the basis of the position of women within society from the point of view of technological development of assisted reproduction, ethics and jural control of this institute in Czech republic and other chosen countries. The aim of the thesis is to demonstrate the …more
Abstract:
Tato práce se zabývá náhradním mateřstvím z filosoficko-právního pohledu. Zkoumá náhradní mateřství na pozadí postavení žen ve společnosti, z hlediska technického pokroku asistované reprodukce, z pohledu morálky a právní regulace tohoto institutu v České republice a v dalších vybraných státech. Cílem práce je ukázat novou dimenzi rodinných vztahů v souvislosti s náhradním mateřstvím a její promítnutí …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic