Bc. Jana NOVOTNÁ

Diplomová práce

Galerie jako obraz doby Sbírková výstavní činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v 60. 80. letech 20. století

A gallery like imagination of the time Fundraising exhibition activities in Severočeská galerie výtvarného umění in Litoměřice in the 60. 80. years of the 20th. century
Anotace:
Tématem diplomové práce je výstavní činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, se zaměřením na 60. - 80. léta 20. století. Budeme se zabývat moderním uměním prezentovaným litoměřickou galerií a jejími pobočkami. Jelikož na přelomu šedesátých a sedmdesátých let došlo k proměně politické situace, hodláme i sledovat jak se zmíněná metamorfóza, spojená s nástupem normalizace, projevila …více
Abstract:
The theme of the diploma thesis is the exhibition activity of the Severočeská galerie výtvarného umění in Litoměřice, focusing on the 60s - 80s of the 20th century. We will deal with modern art presented by the litoměřická Gallery and its branches. As at the turn of the sixties and seventies there was a change in the political situation, we also intend to see how the metamorphosis associated with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Jana. Galerie jako obraz doby Sbírková výstavní činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v 60. 80. letech 20. století. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta