Kateřina Honešová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Péče soudu o nezletilé a výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Anotace:
Tato absolventská práce je zaměřena na péči soudu o nezletilé a výkon rozhodnutí. V první části je zaměřena na historii v oblasti péče o dítě. Druhá kapitola rozebírá postavení orgánu péče o dítě v prvostupňovém i exekučním řízení a definuje pojmy jako kolizní opatrovník a předběžné opatření. Další kapitoly se zabývají řízením podle zákona o zvláštních řízeních soudních a vykonávacím řízením. Poslední …více
Abstract:
This graduate thesis focuses on court care for minors and enforcement decisions. The first part focuses on the history of childcare. The second chapter analyzes the position of the child care authority in both first instance and execution proceedings and defines terms such as the collision guardian and interim measures. The next chapters deal with proceedings under the Act on Special Judicial Proceeding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST