Bc. Branislav Cíbik

Master's thesis

Geopolitika a energetické zdroje strednej Ázie - stret záujmov mocností

Geopolitics and resources of energy in Central Asia – conflict of interests between world powers
Abstract:
Diploma thesis Geopolitics and resources of energy in Central Asia – conflict of interests between world powers deals with the development and contemporary geopolitical situation. The main goal is to verify the hypothesis that the newly independent Central Asian states are subsequently freer from depend of Russian sphere of influence. They behave pragmatically and by seeking for maximization of their …more
Abstract:
Diplomová práca Geopolitika a energetické zdroje Strednej Ázie – stret záujmov mocností sa zaoberá vývojom a súčasnou geopolitickou situáciou v regióne Strednej Ázie. Autor textu vychádza z hypotézy, že Štáty Strednej Ázie sa po získaní samostatnosti kontinuálne vo väčšej miere odpútavajú z ruského vplyvu. Pri poskytovaní svojich energetických surovín pre iných aktérov sa správajú pragmaticky, teda …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations