Bc. Branislav Cíbik

Diplomová práce

Geopolitika a energetické zdroje strednej Ázie - stret záujmov mocností

Geopolitics and resources of energy in Central Asia – conflict of interests between world powers
Abstract:
Diploma thesis Geopolitics and resources of energy in Central Asia – conflict of interests between world powers deals with the development and contemporary geopolitical situation. The main goal is to verify the hypothesis that the newly independent Central Asian states are subsequently freer from depend of Russian sphere of influence. They behave pragmatically and by seeking for maximization of their …více
Abstract:
Diplomová práca Geopolitika a energetické zdroje Strednej Ázie – stret záujmov mocností sa zaoberá vývojom a súčasnou geopolitickou situáciou v regióne Strednej Ázie. Autor textu vychádza z hypotézy, že Štáty Strednej Ázie sa po získaní samostatnosti kontinuálne vo väčšej miere odpútavajú z ruského vplyvu. Pri poskytovaní svojich energetických surovín pre iných aktérov sa správajú pragmaticky, teda …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy