Bc. Martin Vávra

Diplomová práce

Dobývání renty a jeho vliv na hospodářskou výkonnost regionů

Rentseeking and its impact on the economic performance of regions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou dobývání renty ("rent seeking") a jeho vlivem na hospodářskou výkonnost regionů Evropské unie. Zaměřuje se na přístupy vysvětlující mechanizmus dobývání renty a hodnocení jeho vlivu na hospodářskou výkonnost ekonomik regionů. Cílem práce je zhodnocení vztahu mezi vybranými aspekty institucionálního prostředí a hospodářskou výkonností v zemích Evropské unie. Na …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of rent seeking and its influence on the economic efficiency of the regions of the European Union. It is focused on approaches explaining the mechanism of the rent seeking and ranking its impact on the economic efficiency of the economies of the regions The aim of the thesis is to evaluate the relationship between selected aspects of the institutional environment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vávra, Martin. Dobývání renty a jeho vliv na hospodářskou výkonnost regionů. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu