Bc. Eliška Hanzalová

Master's thesis

Stanovení denní odchylky keratometrických hodnot

Determination of daily keratometric deviation
Anotácia:
Tato práce se zabývá stanovováním denní odchylky keratometrických hodnot, konkrétně poloměru křivosti přední plochy rohovky. V teoretické části práce jsou popsány vybrané oční modely, jejich vzájemné odlišnosti a jejich historický vývoj, v souvislosti s novými poznatky a přístupy k optickému systému oka. Popis rohovky, jako hlavního optického média figurujícího v této práci, je uveden z pohledu matematického …viac
Abstract:
This thesis is about determination daily keratometric deviations; concretely it is focused on radius of curvature in first place of cornea. Theoretical part contains description of selected models of human eyes, differences between them and historical development. Cornea stands here as a main optical medium, so thesis also describe cornea from mathematical point of view. The last theoretical part of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Dana Trávníková
  • Oponent: Mgr. Ondřej Vlasák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta