Eliška Hančová

Bakalářská práce

Mikrogradientová frakcionace lipidů

Microgradient fractionation of lipids
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením celkového lipidomického extraktu na jednotlivé třídy s využitím mikrogradientové frakcionace. Cílem práce je optimalizovat tuto metodu, dosud používanou hlavně pro separaci peptidů, pro úspěšnou frakcionaci lipidů obsažených v extraktu z prasečího mozku před SFC/MS analýzou. Teoretická část práce se věnuje především přípravě lipidomického vzorku, využívaným …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB12043

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
  • Oponent: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.