Eliška Hančová

Bachelor's thesis

Mikrogradientová frakcionace lipidů

Microgradient fractionation of lipids
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením celkového lipidomického extraktu na jednotlivé třídy s využitím mikrogradientové frakcionace. Cílem práce je optimalizovat tuto metodu, dosud používanou hlavně pro separaci peptidů, pro úspěšnou frakcionaci lipidů obsažených v extraktu z prasečího mozku před SFC/MS analýzou. Teoretická část práce se věnuje především přípravě lipidomického vzorku, využívaným …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
  • Reader: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové

University of Hradec Králové

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.