Lenka Skopalová

Diplomová práce

Road Transportation of Fuel

Silniční přeprava pohonných látek
Anotace:
Diplomová práce se zabývá silniční přepravou pohonných látek. V teoretické části jsou popsána ustanovení několika právních předpisů, které se k dané problematice vztahují. Nejpodrobnější úpravu lze nalézt v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (tzv. Dohoda ADR), a proto její ustanovení zaujímají největší podíl teoretické části. Z této mezinárodní dohody byla vybrána a podrobněji …více
Abstract:
The thesis is concerned with road transportation of fuel. In theoretical part there are described the legal clauses that are related to this issue. The most detailed regulations can be found in the European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (so called Agreement ADR). Hence the biggest part of the theoretical section is devoted to these regulations. Instructions for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Radek Novák
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25660