Mgr. Diana Vilkoláková

Bakalářská práce

JavaScriptová knihovna pro interakci s SVG obrázky

JavaScript library for the interaction with SVG pictures
Abstract:
The aim of this work is the study of the format SVG (Scalable Vector Graphics), its advantages and possibilities of its interaction with JavaScript. Important part is describing Raphaël library, which is used to create multi-platform and interactive vector graphics in this format. Text contains explanation how to use basic elements, transformations, event handlers and animation in Raphaël. It also …více
Abstract:
Cieľom práce je preštudovať formát SVG (Scalable Vector Graphics) spolu s jeho výhodami, vhodnými miestami na použitie a najmä možnosti jeho interakcie s JavaScriptom. Dôležitou časťou je aj popísanie knižnice Raphaël, ktorá slúži na tvorbu obrázkov v tomto formáte a umožňuje ich jednoduché skriptovanie. Text tiež obsahuje základné vysvetlenie ako v Raphaëli použiť transformácie, spracovania udalostí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdenek Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky