Bc. Van Linh Vu

Master's thesis

Konkurence - teorie vs. praxe

Competition - the Theory and Practice
Anotácia:
Cílem následující práce tedy je analyzovat konkurenční výhody podniku. Vysvětleny jsou pojmy konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda, analýza vnějšího prostředí, PEST analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřního prostředí, SWOT analýza. Analyzován je vztah podniku k vnějšímu okolí i vnitřním zdrojům a schopnostem. Cílem je vytvořit strategii, která maximalizuje užitek z příležitostí …viac
Abstract:
Annotation The aim of the following work is therefore to analyze the competitive advantages of the company. Explained the concepts of competition and competitiveness and competitive advantage, environmental analysis, PEST analysis, Porter's five forces model analysis of the internal environment, SWOT analysis. Analyzed the relationship of the company to the external environment and internal resources …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance