Richard Dendis

Bakalářská práce

Elektronické výukové pomůcky pro předmět Identifikace systémů

Electronic Learning Materials for the Subject of System Identification
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvořením elektronických výukových podkladů k podpoře výuky předmětu Identifikace systémů se zaměřením na analytickou identifikaci systémů, metody numerické integrace a metody numerické derivace. Kromě teoretických podkladů je důraz kladen na zpracování vzorových příkladů v programu MATLAB & Simulink s následnou interaktivní prezentací postupu řešení pomocí programu Adobe …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the creation of electronic teaching materials to support teaching object of System identification, focusing on the analytical system identification, numerical integration methods and methods of numerical differentiation. Besides the theoretical materials the focus is on examples of sample processing in MATLAB & Simulink, followed by an interactive presentation solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Jolana Škutová
  • Oponent: Miluše Vítečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava