Ivana Obšivačová

Master's thesis

Finanční analýza RED BULL Česká republika, s.r.o.

Financial Analysis RED BULL Ceska republika, s.r.o.
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Red Bull Česká republika, s.r.o.. V úvodní části práce je shrnuta teorie finanční analýzy, cíle, zdroje a uživatelé finanční analýzy. Také jsou zde popsány techniky finanční analýzy. Dále je představena společnost Red Bull Česká republika, s.r.o. a její aktivity. V praktické části práce jsou analyzovány účetní výkazy společnosti let 2010 …more
Abstract:
This thesis is focused on financial analysis of Red Bull Česká republika, s.r.o.. First part of the thesis covers theory of financial analysis, goals, resources and users of financial analysis. There are also techniques of financial analysis described in this part. Afterwards the company Red Bull Česká republika, s.r.o. and its activities are covered. Practical part of the thesis contains analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Anna Staňková
  • Reader: Michal Borkovič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46930