Ilona SHUMINSKY

Bakalářská práce

Expanze kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v České republice a jeho aktuální výskyt na území okresu Ústí nad Labem.

Expansion of the great cormorant (Phalacrocorax carbo) in Czech Republic and its current distribution in area of Usti nad Labem district.
Anotace:
První část této bakalářské práce je rešeršní a zabývá se shrnutím současného stavu znalostí o biologii kormorána velkého a jeho současném rozšířením na území ČR. Byl proveden přehled kormorána velkého jako velice efektivního rybožravého predátora, který použivá flexibilní vzorce potravního chování, umožňující lov širokého druhového spektra ryb v různých typech vodních habitatů. Expanze tohoto druhu …více
Abstract:
The first part of this thesis provides background research regarding great cormorant's (Phalacrocorax carbo) biology and its current distribution in Czech Republic. Cormorants are represented as effective piscivorous predators which have flexible foraging techniques and use very different aquatic habitats. They have wide range of prey and catch any available fish with appropriate size. The expansion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHUMINSKY, Ilona. Expanze kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v České republice a jeho aktuální výskyt na území okresu Ústí nad Labem.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta