Bc. Lukáš HNOJSKÝ

Diplomová práce

Metody a prostředky pro záznam a zpracování stresové reakce

Methods and tools for recording and processing stress response
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá měřením stresové reakce, protože stres je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Na začátku je popsána teorie týkající se stresu a jeho fyziologických projevů, dále teorie týkající se elektroencefalografie, evokovaných potenciálů a srdeční činnosti. V další části je popsáno vybavení laboratoře Západočeské univerzity. Následně je uveden návrh experimentu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the measurement of stress reactions, because stress is one of the factors affecting human health. At the beginning is described theory regarding the stress and its physiological manifestations, as well as theories on electroencephalography, evoked potentials and heart rate. The next section describes lab equipment of the University of west Bohemia. Subsequently is given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNOJSKÝ, Lukáš. Metody a prostředky pro záznam a zpracování stresové reakce. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy