Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Disertační práce

Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: ovlivnění kvality života

Rehabilitation program in patients with chronic ischemic heart disease: affecting the quality of life
Anotace:
Dizertační práce se zabývá vlivem dvanáctitýdenního kombino¬vaného rehabilitač¬ní¬ho programu na antropometrické a hemodynamické parametry, parametry výkonu a kapacity transportního systému, a kvalitu života u: I. mužů a žen s CHICHS; II. mužů s CHICHS s ohledem na jejich ejekční frakci; III. mužů s CHICHS s ohledem na jejich hmotnost.
Abstract:
This disseration thesis deals with Comparison of anthropometric and hemodynamic parameters, parameters of transport system performance and capacity, and quality of life before and after going through 12-week combined rehabilitation program in: I. men and women with chronic ischemic heart disease; II. men with chronic ischemic heart disease with regard to their ejection fraction; III. men with chronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta