Adéla BAJEROVÁ

Bakalářská práce

Bariéry v profesní přípravě a profesní dráze osob se sluchovým postižením

Obstacles in the pre-career preparation and career path of people with hearing impairment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, s jakými bariérami se osoby se sluchovým postižením setkávají během vzdělávání a profesní dráhy. Cílem není pouze tyto bariéry identifikovat, ale také porozumět tomu, jak je vnímají samotní lidé se sluchovým postižením. Teoretická část se nejprve soustředí na téma postižení ze sociologického pohledu a poté se zabývá samotnými osobami se sluchovým postižením …více
Abstract:
The bachelor thesis addresses the question of the barriers encountered by individuals with hearing impairments during their education and professional careers. The aim is not only to identify these barriers but also to understand how they are perceived by people with hearing impairments themselves. The theoretical part first deals with the topic of disability from a sociological perspective and then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAJEROVÁ, Adéla. Bariéry v profesní přípravě a profesní dráze osob se sluchovým postižením. Ostrava, 2024. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta