Ing. Miloš ŘEHÁK

Diplomová práce

Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření

Protection of persons from effects of ionising radiation
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována zejména možnostem ochrany osob před účinky ionizujícího záření. Jsou zde popsány zdroje ionizujícího záření, druhy ionizujícího záření a interakce ionizujícího záření s hmotou. Dále je pozornost věnována samotným metodám ochrany osob před účinky ionizujícího záření. A to jak pracovníkům se zdroji ionizujícího záření, tak ozařovaným osobám například při diagnostickém …více
Abstract:
This thesis is dedicated in particular the possibility to protect persons from the effects of ionizing radiation. There are described sources of ionizing radiation, sources of ionizing radiation and ionizing radiation interactions with matter. In addition, attention is drawn to the actual methods of protection of individuals against the effects of ionizing radiation. And as workers with sources of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009
Zveřejnit od: 26. 5. 2009
Identifikátor: 13359

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Mrkvička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHÁK, Miloš. Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření. Uherské Hradiště, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.