Ing. Petra Princlíková

Diplomová práce

Uznávání výnosů podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Revenue Recognition under IFRS
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Uznávání výnosů podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví“ je popsání uznávání výnosů podle různých mezinárodních standardů účetního výkaznictví včetně české národní úpravy. V první části se zaměřím na charakteristiku jednotlivých standardů a především nově vzniklého standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který sjednocuje uznávání výnosů napříč standardy …více
Abstract:
The object of the submitted thesis: “Revenue Recognition under IFRS” is to describe revenue recognition according to International financial reporting standards including Czech legislation. In the first part there is description of financial reporting standards and primarily the newly created standard IFRS 15 Revenue recognition from contracts with customers, which unify revenue recognition across …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta