Bc. Michal Vačkář

Master's thesis

Vývoj, přítomnost a podoba fenoménu al-Qá idy v Bosně a Hercegovině

The Genesis, Presence and Form of the Al Qaeda phenomenon in Bosnia and Herzegovina
Anotácia:
Předkládaná práce se obecně zabývá islámským radikalismem v Bosně a Hercegovině, partikulárně pak působením fenoménu al-Qá´idy v této balkánské zemi. Komplexní zhodnocení propojení radikálních islamistů v Bosně a Hercegovině s al-Qá´idou ještě v českém prostředí zpracováno nebylo. Cílem práce je tak pokusit se určit, jaký modus videndi al-Qá´ida v Bosně a Hercegovině uplatňovala, a to na základě čtyř …viac
Abstract:
The submitted thesis studies islamic radicalism in Bosnia and Herzegovina, in particular the way in which al-Qá´ida has been active in this country. Within the realm of the Czech Republic there is no complex evaluation of the relationship between islamic radicalism in Bosnia and Herzegovina and al-Qá´ida. Thus, the aim of the thesis is to determine what kind of modus vivendi al-Qá´ida used in Bosnia …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií