PhDr. Daniela RÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Pokus o aplikaci principu předběžné opatrnosti v sociálních službách organizace Polovina nebe, o.p.s.

Precautionary principle and its role in social work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá principem předběžné opatrnosti a pokouší se najít pole jeho možné aplikace v sociální oblasti, konkrétně ve společnosti Polovina nebe. Autorka si je vědoma, že princip předběžné opatrnosti je diskutovaným a kontroversním etickým principem, který má své zastánce i odpůrce, jejichž výhrady uvádí. V úvodní části se autorka věnuje vzniku termínu a počátkům aplikace principu předběžné …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the precautionary principle and tries to find a field of its possible application in the social domain, concretely in the organization Polovina nebe. The author is aware that the precautionary principle is a debated and controversial ethical principle that has its supporters and opponents, whose reservations are expressed. In the introductory part the author deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁZKOVÁ, Daniela. Pokus o aplikaci principu předběžné opatrnosti v sociálních službách organizace Polovina nebe, o.p.s.. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8tymvp 8tymvp/2
6. 4. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 4. 2020
Bulanova, L.
7. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.