Bc. Martina Brtošová

Diplomová práce

Marianne Fredriksson: Šimon a duby. Analýza románu a jeho filmovej adaptácie.

Marianne Fredriksson: Simon and the Oaks. Analysis of the novel and its film adaptation.
Abstract:
This thesis analyzes novel Simon and the Oaks by swedish author Marianne Fredriksson and then compares it with its movie adaptation by swedish director Lisa Ohlin. The first part of the thesis includes theoretical basis for analysis, which is contained in the second part of the thesis, and describes life and writings of the author.
Abstract:
V predkladanej diplomovej práci analyzujem román Šimon a duby od švédskej autorky Marianne Fredriksson a následne ho porovnávam s jeho filmovou adaptáciou od švédskej režisérky Lisy Ohlin. Prvá časť práce obsahuje teoretický základ pre analýzu, ktorá tvorí druhú časť práce, a popisuje život a tvorbu autorky.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Oponent: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia