Viktor HUBLÍK

Bakalářská práce

Patologické hráčství a jeho sociální dopad

Pathological gambling and its welfare impact
Anotace:
Bakalářská práce je tematicky zaměřena do oblasti současných negativních sociálních jevů a jejich dopadů. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická část popisuje a následně detailně analyzuje odborné informace z oblasti terminologie patologického hráčství, se zaměřením na jeho historii, jednotlivé fáze vzniku, příznaky a vymezení této oblasti jako negativního společenského jevu …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused in the current negative social phenomena and their impacts. It is divided into theoretical and practical part, the theoretical part describes in detail and then analyze technical information from the terminology of compulsive gambling, focusing on the history of the various stages, symptoms and defining the area as a negative social phenomenon, including the negative social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 14882

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Opatrný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBLÍK, Viktor. Patologické hráčství a jeho sociální dopad. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe