Bc. Martina Skočdopolová

Diplomová práce

Relaunch společenského periodika k posílení image

Relaunch of the Social Magazine in order to facilitate image
Anotace:
Diplomová práce „Relaunch společenského periodika k posílení image“ se zabývá komplexním pojetím tématu. Text obsahuje některé mezníky v historii periodického tisku i základní vymezení pojmů. Velká část teoretické části je naměřena na konkrétní odvětví periodika, která jsou vhodná pro relaunch. Konkrétní oblasti jsem zevrubně popsala a doplnila o nápady, jak dosáhnout vylepšení. Informace jsem čerpala …více
Abstract:
The diploma thesis "The relaunch of the social periodical for image enhancement" deals with the complex concept of the topic. The text contains some milestones in the history of periodical printing as well as basic definitions of terms. A large part of the theoretical part is measured on a specific branch of the periodical that is suitable for relaunching. I have described the specific areas in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace