Bc. Adéla Schwarzová

Diplomová práce

Integrace ukrajinských imigrantů do české společnosti prostřednictvím trávení volného času

Integration of the Ukrainian immigrants into the Czech society through spending of leisure time
Anotace:
Diplomová práce se zabývá integrací imigrantů prostřednictvím trávení volného času. Hlavní cílem práce je zjistit a popsat integraci ukrajinských imigrantů do české společnosti prostřednictvím trávení volného času. Dílčími cíli je popsat trávení volného času u ukrajinských imigrantů v ČR, dále popsat trávení volného času u ukrajinských imigrantů zemi původu. Třetím dílčím cílem je zmapovat volnočasovou …více
Abstract:
The thesis deals with integration of immigrants through spending leisure time. The main goal of the thesis is to find out and describe integration of Ukrainian immigrants into the Czech society through spending of leisure time. Partial goals are describe spending leisure time of Ukrainian immigrants in Czech Republic, further describe spending leisure time of Ukrainian immigrants in the country of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta