Bc. Monika Hylsová

Master's thesis

Tematický atlas obyvatelstva Západní Evropy

Thematic Atlas of Western Europe Population
Anotácia:
Diplomová práce Tematický atlas obyvatelstva Západní Evropy volně navazuje na bakalářskou práci Tematický atlas Západní Evropy, který se věnoval fyzické sféře. Tato práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Výstupem praktické části je didaktická pomůcka – tematický atlas. Atlas obsahuje mapy, tabulky, grafy, doprovodné texty k jednotlivým tématům a pracovní listy. V teoretické části je …viac
Abstract:
The thesis ‘Thematic atlas of Western Europe Population’ follow in the bachelor thesis ‘Thematic atlas of Western Europe’, which was focused on physical sphere. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The result of the practical part is a teaching aid - the thematic atlas itself. The atlas includes maps, diagrams, texts and worksheets. The practical part describes procedures used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy