Bc. Žaneta Častulíková

Master's thesis

Genderová korektnost vybraných učebnic pro základní a střední školy

Gender correctness of selected texbooks aimed for primary and secondary schools
Anotácia:
Má diplomová práce nese název „Genderová korektnost vybraných učebnic pro základní a střední školy“, z čehož vyplývá, že tématem mé práce je jednak objasnění problematiky genderu obecně se zaměřením se na vysvětlení pojmů jako genderové stereotypy, generické maskulinum, genderová socializace a teorie genderové identity, ale také se zabývám učebnicemi jako výchozím didaktickým materiálem a zdůrazňuji …viac
Abstract:
My diploma thesis is entitled “Gender correctness of selected textbooks aimed for primary and secondary schools”, which means that the issue of gender and clarification of terms like gender stereotypes, generic maskulinum, gender socialization and theories about the gender identity are one of my themes of this work. I am also concerned with textbooks as an initial didactic material where their importance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy