Bc. Zuzana KUCHÁROVÁ

Diplomová práce

Studium interakce proteinu BRCA1 s DNA.

The study of protein BRCA1-DNA interactions.
Anotace:
Produkt genu BRCA1 zastává funkci nádorového supresoru, jehož hlavní úlohou je snaha o zachování genomové integrity. Přítomnost jaderného fosfoproteinu BRCA1 byla jasně prokázána během opravy dvojřetězcových zlomů DNA, v kontrolních bodech buněčného cyklu, duplikace centrozomů a transkripce, během signalizace poškození DNA, růstové regulace a indukce apoptózy. Svou roli často plní skrz interakci s …více
Abstract:
The product of the BRCA1 gene plays the role of a tumour suppressor of which the main task is to maintain genome integrity. The presence of the nuclear phosphoprotein BRCA1 has been demonstrated during the reparation of double-strand DNA breaks, in cell cycle checkpoints, centrosome duplication and transcription, in DNA damage signalling pathways, growth regulation and induction of apoptosis. BRCA1 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHÁROVÁ, Zuzana. Studium interakce proteinu BRCA1 s DNA.. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta