Theses 

Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil – Zdeňka ŽATKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zdeňka ŽATKOVÁ

Bakalářská práce

Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil

The integration of the Czech Republic into the international migration of labor force

Anotace: Bakalářská práce na téma Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil je zaměřena na problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. V první části práce jsou definovány základní pojmy, které s migrací souvisejí, a dále jsou zde uvedeny příčiny, formy a důsledky migrace pracovních sil, které jsou spojené s příchodem a odchodem zahraničních pracovníků. Druhá kapitola práce popisuje migrační politiku České republiky a její vývoj od roku 1990 do roku 2009. Tato kapitola také popisuje projekty, které souvisejí s migrací pracovních sil. Třetí kapitola se zabývá konkrétními podmínkami zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice, přičemž jsou uváděny podmínky zvlášť pro občany Evropské unie a pro občany třetích zemí. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj migrace České republiky a z větší části se zaměřuje na vývoj zaměstnávání cizinců na území České republiky. Následující kapitola uvádí příčiny, které vedly k zaměstnávání zahraničních pracovníků v Kovodružstvu v. d. Strážov, a popisuje vývoj zaměstnávání těchto pracovníků. Dále jsou v této kapitole blíže popsány zprostředkovatelské agentury práce. V závěru práce jsou zhodnoceny dopady migrace pracovních sil na českou ekonomiku.

Abstract: This bachelor thesis with the topic of participation of the Czech Republic in the international labor migration is focused on employing of foreign workers in the Czech Republic. In the first part of the thesis there are defined the basic concepts which are connected with migration and there are mentioned causes, forms and consequences of labor migration, which are connected with coming and leaving of foreign workers. The second chapter describes migration policy of the Czech Republic and its development from 1990 to 2009. This chapter also describes projects which are connected with labor migration. The third chapter deals with particular conditions of employing of foreign workers in the Czech Republic. The conditions are mentioned separately for both ? the citizens of European Union and other countries. The fourth chapter describes the development of migration in the Czech Republic and it is focused particularly on the development of employing of foreigners in the Czech Republic. The following chapter mentions the causes which have led to employing of foreigners in Kovodružstvo v. d. Strážov and it describes the development of employing of these workers. There are also described workers´agencies. In the final part of the thesis there are evaluated the impacts of labor migration on Czech economics.

Klíčová slova: migrace pracovních sil, migrant, migrační politika, zahraniční pracovníci, zprostředkovatelské agentury

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48635 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

ŽATKOVÁ, Zdeňka. Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:44, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz