Zdeňka ŽATKOVÁ

Bakalářská práce

Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil

The integration of the Czech Republic into the international migration of labor force
Anotace:
Bakalářská práce na téma Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil je zaměřena na problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. V první části práce jsou definovány základní pojmy, které s migrací souvisejí, a dále jsou zde uvedeny příčiny, formy a důsledky migrace pracovních sil, které jsou spojené s příchodem a odchodem zahraničních pracovníků. Druhá kapitola práce popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis with the topic of participation of the Czech Republic in the international labor migration is focused on employing of foreign workers in the Czech Republic. In the first part of the thesis there are defined the basic concepts which are connected with migration and there are mentioned causes, forms and consequences of labor migration, which are connected with coming and leaving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽATKOVÁ, Zdeňka. Zapojení ČR do mezinárodní migrace pracovních sil. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická