Bc. Renata Holcová, DiS.

Bakalářská práce

Specifika problémů v chování jedinců v Dětském domově

Behavior and its differences in the Child Home Care
Anotace:
Práce se zabývá základní problematikou chování dětí v dětském domově. Popisuje specifika rizik vývoje dětí vyrůstajících v ústavní péči. Charakterizuje osobnost jedince, který vyrůstá v institucionální péči. Vymezuje základní pojmy jako psychická deprivace a syndrom ústavní závislosti. Zabývá se také problematikou socializace a sociálními kompetencemi, které umožňují začlenění do společnosti. Zmiňuje …více
Abstract:
This diploma work deals with fundamental issues related to children´s homes. It describes the risks of the development of those children being grown up in the institutional care. It characterizes the personality of an individual growing up in the institutional addiction. It also deals with the question related to socialization and social competences that allow incorporating into society. It mentions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Michaela Fialová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta