Lucie Bartoníčková

Bakalářská práce

Adopce indických dětí na dálku v Charitě Česká republika

Sponsorship of Indian children at the Caritas Czech Republic
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám projektem Adopce na dálku, jenž je realizován Diecézní katolickou charitou Hradec Králové. Mým cílem je popsat fungování projektu, zjistit, proč si dárci vybrali právě tento druh dobročinné pomoci, a shrnout, jak hodnotí jeho fungování. V první části se věnuji popisu organizace a neziskovému sektoru obecně. V další fázi pojednávám o "adopci na dálku" jakožto o projektech …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the project Child sponsorship, which is implemented by Caritas of the Diocese of Hradec Králové. My aim is to describe the functioning of the project, to find out why the donors have chosen this kind of charity aid and to summarise how they evaluate its functioning. In the first part, I present the structure of the organization and the non-profit sector in general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoníčková, Lucie. Adopce indických dětí na dálku v Charitě Česká republika. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická