Martina Svobodová

Bakalářská práce

Majetkové trestné činy

Proprietary criminality
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na "Majetkové trestné činy", konkrétně se zabývám krádeží, zpronevěrou a podvodem. V této práci detailně zkoumám tyto trestné činy, jejich skutkovou podstatu, jednotlivé fáze a současně uvádím příklady těchto majetkových trestných činů pomocí judikatury. V práci jsou rovněž popsány i některé další majetkové trestné činy mající podvodný charakter. Cílem této práce je podrobně …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on "Proprietary criminality" and I aim for the theft, malversation and cheat. In this thesis I discuss closely these proprietary criminality, their facts of the case, criminal's action and I also present some examples of these three proprietary criminality using judicature. In the thesis are also described other types of proprietary criminality, having fraudulent character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Květoslav Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36253