Bc. Jan FERIK

Diplomová práce

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem

Variants of differential evolution algorithm with archive
Anotace:
Diferenciální evoluce je algoritmus, který slouží k řešení problému globální optimalizace. Variant algoritmů diferenciální evoluce existuje velké množství a vznikají stále další. Tato práce se zabývá několika variantami algoritmu diferenciální evoluce s externím archivem a jeho nastavením. Cílem je odhalit úspěšnost nastavení archivu v tomto algoritmu. Algoritmy a výpočty byly zpracovány pomocí programového …více
Abstract:
Differential evolution is an algorithm that is used for global optimization problem. There are many algorithms of differential evolution and more are being invented. This thesis is dealing with several different variants of differential evolution algorithms with external archive and its settings. The goal is to reveal the success of the archive setting in algorithm. Algorithms and results was processed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FERIK, Jan. Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta