Jana Kalíková

Bakalářská práce

Kvalita života dětí s astma bronchiale

Quality of Life in Children with Bronchial Asthma
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života dětí s astma bronchiale. Hlavním cílem práce bylo zmapovat subjektivní hodnocení kvality života u dětí s astma bronchiale. Záměrem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký má astma vliv na pacientovo prožívání symptomů, omezení aktivit a emoční funkce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je členěna na tři hlavní kapitoly …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of quality of life of children with bronchial asthma. The main goal of the work was to map the subjective evaluation of quality of life in children with bronchial asthma. The aim was to find out what effect bronchial asthma has on the patient's symptoms, activity limitations and emotional functions. The work is divided into theoretical and practical part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Barbora Plisková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalíková, Jana. Kvalita života dětí s astma bronchiale. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe