Kristýna Crkvová

Bakalářská práce

Moderní nástroje marketingové komunikace (zhodnocení efektivity vybraných nástrojů)

Modern marketing communication tools (evaluation the effectiveness of selected tools)
Anotace:
Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace její komunikační nástroje ve vybrané společnosti. V teoretické části budou popsány základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix, marketingová komunikace a nástroje marketingové komunikace. V praktické části bude charakterizována vybraná společnost, konkrétně MONETA Money Bank, a.s., dále bude provedena analýza marketingové komunikace ve zmiňované …více
Abstract:
The main topic of the bachelor thesis is marketing communication and its communication tools in a selected company. The theoretical part will describe the basic concepts such as marketing, marketing mix, marketing communication and marketing communication tools. The practical part will characterize the selected company, particular in MONETA Money Bank, a.s., afterwards will also analyze the marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku