Bc. Nikola Skřivánková

Bachelor's thesis

Demografický vývoj moderní Číny

Demographic development of modern China
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je analýza demografického vývoje moderní Číny, a to včetně souvislostí s politickým a hospodářským děním země. Podává přehled o základních demografických ukazatelích, dále se zabývá protipopulačními opatřeními druhé poloviny minulého století a jejich dopady na populační a ekonomický vývoj. Součástí práce je i komparace Číny s Indií a prognózy o budoucím demografickém …more
Abstract:
The goal of this thesis is the analysis of the demographic development of modern China including political and economic context. It provides overview of basic demographic indicators and deals with anti-natality measures of the second half of the last century and their impacts on the population and economic development. The thesis also includes China and India comparison and forecasts of the demographic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zdeněk Šilhan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism