Theses 

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole – Bc. Michaela MADAJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela MADAJOVÁ

Bakalářská práce

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole

The Framework Educational Programme, The School Educational Programme and the Teaching of Informatics at Secondary School

Anotace: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a následnou komparáciou Školských vzdelávacích programov, nami vybraného súboru gymnázií, z rôznych samosprávnych krajov Českej republiky. Zameriavame sa najmä na vzdelávaciu oblasť Informatika a informačné a komunikačné technológie. V teoretickej časti sú opísané základné pojmy týkajúce sa školskej a kurikulárnej reformy, ako aj postavenie predmetu Informatika v Rámcovom vzdelávacom programe. V praktickej časti, na základe stanovených úloh analyzujeme Školské vzdelávacie programy gymnázií a to najmä využívanie disponibilných hodín, prierezových tém, vytváranie voliteľných predmetov. Cieľom práce je poukázať na rozdiely v prístupe jednotlivých škôl k výučbe predmetu Informatika a ICT, z hľadiska organizačného zabezpečenia a obsahového zamerania.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the analysis and comparison of School educational programmes of grammar schools from different regions of the Czech Republic. We focus especially on the educational sphere, called Informatics and ICT. In the theoretical part, terminology connected with school and curricular reform and the position of the Informatics in the Framework educational programme are described. In the practical part we analyse the School educational programmes, on the basis of defined tasks, especially using of available classes, sectional themes and creation of elective subjects. The purpose of the thesis is to point out the different approaches of individual secondary schools to teaching of Informatics and ICT, from the organizational and content point of view.

Klíčová slova: Rámcový vzdelávací program, Školský vzdelávací program, Výuka Informatiky, Stredná škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16934 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MADAJOVÁ, Michaela. Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:26, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz