Gabriela Kopcová

Bakalářská práce

Dvouletý plán obnovy a rozvoje národního hospodářství a jeho odraz v českém dobovém tisku

Two-year Plan of Recovery and Development of the National Economy and its Reflection in the Czech Press of the Period
Anotace:
Tato práce se zabývá prvním rokem provádění Dvouletého hospodářského plánu obnovy a rozvoje národního hospodářství. První část vypovídá o celkové politické a hospodářské situaci v době provádění plánu (1947-1948). Obsahuje události, které předcházely dvouletému plánu, i dosažené výsledky v roce 1948. Druhá část je zaměřena na postoje dvou politických stran k dvouletému plánu pomocí analýzy dobového …více
Abstract:
This thesis is concerned with the first year of implementation of Two-year plan of recovery and development of the national economy. The first part refers to the overall political and economic situation at the time of implementation of the plan (1947-1948). Especially events preceding the two-year plan and the results achieved in 1948 are contained. The second part is focused on the attitudes of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Milan Sekanina
  • Oponent: Jaromír Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomická žurnalistika